Priser og vilkår

OBS! Jeg er en omreisende pianolærer som underviser hjemme i kundens stue. Prisene er inkludert lærerens reisekostnader.

20 min undervisning: 220 kr pr. undervisning
30 min undervisning: 250 kr pr. undervisning

Ta kontakt hvis det ønskes en annen lengde på undervisningen, eller hvis det er aktuelt med gruppeundervisning.

 

Betaling
Elevene blir fakturert forskuddsvis 2 måneder av gangen. Hvis fakturaen ikke er betalt innen forfall vil eleven miste elevplassen sin. Slutter eleven i løpet av en faktureringsperiode vil ikke eleven få penger tilbake for disse timene.

Skolerute
Et skoleår inneholder 38 undervisningsdager. Høstsemesteret er vanligvis noe kortere enn vårsemesteret. Vi følger Sandnes Kommune sin skolerute med de samme feriene og fridagene.

Hva forventes av eleven
Det forventes at eleven har et skikkelig instrument tilgjengelig hjemme med mulighet til øving. Det forventes også at eleven øver 5 dager i uken, minimum 10 minutter hver økt (nybegynnere). Viser eleven lite interesse over lengre tid, spesielt med tanke på øving, kan eleven miste plassen sin hos Seland Musikk.

Fravær
Dersom eleven ikke kan møte til undervisningen må det meldes fra, senest 1 time før undervisningstimen. Det blir ikke refundert kontingent hvis du ikke kan møte opp på pianoundervisningen. Med betydelig stort fravær kan eleven miste plassen sin hos Seland Musikk.