Om Seland Musikk

Om virksomheten

Seland Musikk er en privat musikkskole som drives av Ingunn Seland Hvattum, som også er eneste lærer knyttet til virksomheten. Seland Musikk ble drevet aktivt fra 2008 til 2011, men undervisningen opphørte på grunn av familieforøkelse. Høsten 2015 starter jeg opp igjen med pianoundervisningen.

Fra høsten 2016 har jeg utelukkende hatt pianoundervisning hjemme hos kunden.

 

Om Ingunn Seland Hvattum 

Født 1982.

Utdannelse
Bachlorgrad i musikkpedagogikk fra Høgskolen i Stavanger med trompet som hovedinstrument og piano som bi-instrument.

Etterutdannet innenfor spesialpedagogikk fra Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Telemark.

Erfaring
Mange års erfaring som musikklærer, instruktør og dirigent. Jeg har også  flere års erfaring som utøvende musiker, og har tatt oppdrag alene, sammen med grupper eller korps.

Jeg har jobbet som musikklærer på Sola Kulturskole i 9 år, der jeg har undervist i piano og dirigert skolekors, samt jobbet i kulturskolens administrasjon.

Høsten 2017 fikk jeg fast jobb på Lundehaugen ungdomsskole som musikklærer.

 

Undervisningslokalet

Tidligere underviste jeg hjemme hos meg. Men på grunn av et relativt lite hus, tre barn, og et piano som står i stua, har dette etter hvert blitt umulig å få til.

Min løsning på dette er å undervise hjemme hos eleven i stede. Dette fungerer veldig bra, men på grunn av dette er jeg litt geografisk fastlåst i forhold til de elevene jeg kan undervise.